Sluit spel X

Collectie met context

Voor én met Ecomare (Texel) ontwikkelden we de vaste tentoonstelling Wonderlijk Wad. Deze valt het beste te omschrijven als een ontdekkingstocht langs de Waddenzee waar we natuur(historische) collectie met science center trekjes tonen.

Er is veel te zien, maar vooral ook te doen, zowel digitaal als hands-on, en aan te raken in een leuke combinatie van media. Bijvoorbeeld een virtual reality ervaring zonder VR-bril over het Wad in de seizoenen.

De interactieve belevenis leert ons over de bewoners en bezoekers van de Waddenzee, het effect van bio massaliteit op het Wad, de balans(verschuiving), de menselijke invloed en hoe we kunnen bijdragen aan een gezond Wad.

Onze aanpak van context geven aan de collectie maakt dat bezoekers sneller leren en beter begrijpen. Voor wie dat wil, kan inzoomen en op een dieper niveau de inhoud tot zich nemen.

Annelies Verbrugge en Pascal Arts van Ecomare zeiden erover: ‘Wonderlijk Wad doet recht aan de Waddenzee, een unieke plek op aarde met niet voor niets de status van UNESCO Werelderfgoed. Een prachtig resultaat na een even prachtige samenwerking met Perspekt”.

Relatie

Ecomare

DOEL

Het leven in en om de Waddenzee invoelbaar maken

INVULLING

Een interactieve belevenis waarbij objecten context krijgen

THEMA

Natuurhistorie, natuur, Waddenzee

Projecten

Sjabbat in Enkhuizen
Fotografie: Merike Frese

Sjabbat in Enkhuizen

Je bent van harte welkom in het kleine huisje van ijzerhandelaar Levie en zijn vrouw Naatje. Zij maken zich op deze vrijdagavond in 1916 klaar voor Sjabbat, samen met hun dochter en twee zonen. Terwijl de tafel is gedekt, bereidt ieder gezinslid zich op eigen wijze voor op deze wekelijkse familiebijeenkomst in hun sfeervolle huis.

Ritme van het Leven

Ritme van het Leven

Bezoekers - jong, oud, gelovig, ongelovig, Oldenzalers én niet-Oldenzalers - ontdekken in Museum De Pelgrim wat hun persoonlijke ritme van het leven is en waar hun eigen tradities, gewoonten, vieringen en rituelen eigenlijk vandaan komen.

De perfecte Match

De perfecte Match

Een topstuk uit het Rijksmuseum en een topstuk uit het Hannemahuis ontmoeten elkaar. Wij zorgden voor een intieme ontmoeting…