Sluit spel X

Collectie met context

Voor én met Ecomare (Texel) ontwikkelden we de vaste tentoonstelling Wonderlijk Wad. Deze valt het beste te omschrijven als een ontdekkingstocht langs de Waddenzee waar we natuur(historische) collectie met science center trekjes tonen.

Er is veel te zien, maar vooral ook te doen, zowel digitaal als hands-on, en aan te raken in een leuke combinatie van media. Bijvoorbeeld een virtual reality ervaring zonder VR-bril over het Wad in de seizoenen.

De interactieve belevenis leert ons over de bewoners en bezoekers van de Waddenzee, het effect van bio massaliteit op het Wad, de balans(verschuiving), de menselijke invloed en hoe we kunnen bijdragen aan een gezond Wad.

Onze aanpak van context geven aan de collectie maakt dat bezoekers sneller leren en beter begrijpen. Voor wie dat wil, kan inzoomen en op een dieper niveau de inhoud tot zich nemen.

Annelies Verbrugge en Pascal Arts van Ecomare zeiden erover: ‘Wonderlijk Wad doet recht aan de Waddenzee, een unieke plek op aarde met niet voor niets de status van UNESCO Werelderfgoed. Een prachtig resultaat na een even prachtige samenwerking met Perspekt”.

Relatie

Ecomare

DOEL

Het leven in en om de Waddenzee invoelbaar maken

INVULLING

Een interactieve belevenis waarbij objecten context krijgen

THEMA

Natuurhistorie, natuur, Waddenzee

Projecten

Cultuur onder Vuur

Cultuur onder Vuur

In Cultuur onder Vuur, een tijdelijke tentoonstelling op Slot Loevestein, vertellen we het verhaal over de bescherming van ons cultureel erfgoed gedurende gewapende conflicten. In de Tweede Wereldoorlog diende Slot Loevestein zelf als een van de schuilplekken voor kunst en erfgoed.

32.000 verhalen en zeven seizoenen
Fotografie: DigiDaan

32.000 verhalen en zeven seizoenen

Het vernieuwde Nationaal Monument Kamp Vught maakt de Tweede Wereldoorlog invoelbaar voor een breed publiek. De strategische opbouw en gelaagdheid brengt het onderwerp dichtbij. Het wordt een persoonlijke referentie, waarbij de bezoeker een tijdloos bewustzijn krijgt van waar de mens toe in staat is.

Bekijk topstukken met een andere blik
Fotografie: Monique Kooijmans

Bekijk topstukken met een andere blik

Hoe presenteer je - veelal papieren - topstukken uit de Nederlandse democratie op zo’n manier dat het gaat leven en je je realiseert hoe belangrijk die stukken inhoudelijk zijn voor de huidige Nederlandse samenleving? Voor het Nationaal Archief vonden we de juiste balans!