Sluit spel X

Macht, 800 jaar Binnenhof

Macht is van alle tijden, macht is geen vaststaand fenomeen. De tentoonstelling laat de grote trends door de tijd zien. Het wordt de bezoeker duidelijk dat de toegang tot de macht steeds wijzigt, onder invloed van de tijdgeest.
Door op deze manier ‘boven de stof te staan’ en ‘360 graden rond te kijken’, wordt de bezoeker in staat gesteld het dagelijkse te relativeren. Dit ziet en voelt men ook doordat zowel schilderijen, prenten, foto’s, films van vroeger en nu en animaties door elkaar heen gebruikt worden.

De vier gekozen thema’s rondom macht, namelijk Bouwen voor de Macht, Strijden om de Macht, Kleven aan de Macht en Pronken met de Macht, worden verteld door personages die in de toekomst leven en – soms met enige verwondering – terugblikken op het verleden maar ook op het hier en nu.

De keuze voor deze vertelvorm maakt dat de personages hun open mening geven, die voorbij gaat aan de waan van vandaag en mogelijke gevoelige onderwerpen. Niet eerder werd een historisch verhaal in een museum op deze wijze verteld. Het stimuleert het tonen van zienswijzen, perspectieven en meningen van mensen van allerlei pluimage.

Het levensgrote geveldecor met onverwachte inkijkjes is het projectiescherm van de contextgevende film over het onderwerp. Van hieruit begrijp je de volgende zalen. De vier zalen hebben elk een eigen thema en eigen karakter, waardoor de bezoeker geboeid blijft. Met variatie tussen zien, horen, lezen en doen is er voor elk wat wils, op elk informatieniveau. De informatie-ordening per zaal is wel gelijk, zodat je makkelijk je weg vindt en het geheel een gebalanceerde spanningsboog biedt.

Relatie

Haags Historisch Museum

DOEL

De geschiedenis in perspectief zetten

INVULLING

Vertelvorm vanuit toekomstige personages

THEMA

geschiedenis, Binnenhof, politiek, Den Haag

Projecten

Van Imago naar Identiteit
Fotografie: Sake Elzinga

Van Imago naar Identiteit

‘Viva La Frida’ geeft een unieke inkijk in het leven van Frida Kahlo. Niet alleen concept en ontwerp van de tentoonstelling zijn van onze hand; ook de inleidende film, die op ons initiatief is toegevoegd.

Collectie met context
Fotografie: Moetwil en Van Dijk

Collectie met context

Voor én met Ecomare (Texel) ontwikkelden we de vaste tentoonstelling Wonderlijk Wad. Deze valt het beste te omschrijven als een ontdekkingstocht langs de Waddenzee waar we natuur(historische) collectie met science center trekjes tonen.

Cultuur onder Vuur

Cultuur onder Vuur

In Cultuur onder Vuur, een tijdelijke tentoonstelling op Slot Loevestein, vertellen we het verhaal over de bescherming van ons cultureel erfgoed gedurende gewapende conflicten. In de Tweede Wereldoorlog diende Slot Loevestein zelf als een van de schuilplekken voor kunst en erfgoed.