Sluit spel X

Macht, 800 jaar Binnenhof

Macht is van alle tijden, macht is geen vaststaand fenomeen. De tentoonstelling laat de grote trends door de tijd zien. Het wordt de bezoeker duidelijk dat de toegang tot de macht steeds wijzigt, onder invloed van de tijdgeest.
Door op deze manier ‘boven de stof te staan’ en ‘360 graden rond te kijken’, wordt de bezoeker in staat gesteld het dagelijkse te relativeren. Dit ziet en voelt men ook doordat zowel schilderijen, prenten, foto’s, films van vroeger en nu en animaties door elkaar heen gebruikt worden.

De vier gekozen thema’s rondom macht, namelijk Bouwen voor de Macht, Strijden om de Macht, Kleven aan de Macht en Pronken met de Macht, worden verteld door personages die in de toekomst leven en – soms met enige verwondering – terugblikken op het verleden maar ook op het hier en nu.

De keuze voor deze vertelvorm maakt dat de personages hun open mening geven, die voorbij gaat aan de waan van vandaag en mogelijke gevoelige onderwerpen. Niet eerder werd een historisch verhaal in een museum op deze wijze verteld. Het stimuleert het tonen van zienswijzen, perspectieven en meningen van mensen van allerlei pluimage.

Het levensgrote geveldecor met onverwachte inkijkjes is het projectiescherm van de contextgevende film over het onderwerp. Van hieruit begrijp je de volgende zalen. De vier zalen hebben elk een eigen thema en eigen karakter, waardoor de bezoeker geboeid blijft. Met variatie tussen zien, horen, lezen en doen is er voor elk wat wils, op elk informatieniveau. De informatie-ordening per zaal is wel gelijk, zodat je makkelijk je weg vindt en het geheel een gebalanceerde spanningsboog biedt.

Relatie

Haags Historisch Museum

DOEL

De geschiedenis in perspectief zetten

INVULLING

Vertelvorm vanuit toekomstige personages

THEMA

geschiedenis, Binnenhof, politiek, Den Haag

Projecten

Sjabbat in Enkhuizen
Fotografie: Merike Frese

Sjabbat in Enkhuizen

Je bent van harte welkom in het kleine huisje van ijzerhandelaar Levie en zijn vrouw Naatje. Zij maken zich op deze vrijdagavond in 1916 klaar voor Sjabbat, samen met hun dochter en twee zonen. Terwijl de tafel is gedekt, bereidt ieder gezinslid zich op eigen wijze voor op deze wekelijkse familiebijeenkomst in hun sfeervolle huis.

Ritme van het Leven

Ritme van het Leven

Bezoekers - jong, oud, gelovig, ongelovig, Oldenzalers én niet-Oldenzalers - ontdekken in Museum De Pelgrim wat hun persoonlijke ritme van het leven is en waar hun eigen tradities, gewoonten, vieringen en rituelen eigenlijk vandaan komen.

De perfecte Match

De perfecte Match

Een topstuk uit het Rijksmuseum en een topstuk uit het Hannemahuis ontmoeten elkaar. Wij zorgden voor een intieme ontmoeting…